Glossary Terms

    Glossary terms اصطلاحات بازرگانی بین المللی

مـعنـی Meaning Abbreviation

A:

متقاضي / درخواست كننده Applicant  
ضمانتنامه بانکی پيش پرداخت Advanced Payment Guarantee A.P.G:
بانك گشايش اعتبار Applicant Bank  
اعلام وصول Acknowledgement  
     
     
     
     
     
     

B:

سند حمل: بارنامه ای كه قابليت انتقال و معامله داشته باشد. Bill of Lading B/L:
حق دلالی، قابل پرداخت به واسطه، که درصدی از کرایه، یا ارزش قرارداد است. Brokerage  
از طريق معامله اسناد / پرداخت نقدی By Negotiation / By Payment  
ذينفع اعتبار / فروشنده Beneficiary  
هزينه ها ی بانکی Banking  Charges  
     
     
     
     
     
     
     

C:

قيمت كالا و كرايه حمل تا بندر مقصد (… نام بندر مقصد) Cost and Freight (… named port of destination) C.F.R:
قيمت كالا + هزينه حمل تا مقصد + حق بيمه Cost, Insurance and Freight C.I.F:
پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد) Carriage Paid To (…. named place of destination) C.P.T:
پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد) Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination) C.I.P:
با قيد اين عبارت در بارنامه هزينه تحويل كالا از بندر مبدأ و همچنين بارگيري كالا به کشتی در كشور مبدأ و هزينه­هاي تخليه از كشتي در كشور مقصد به عهده فروشنده  (به عهده Forwarder يا حمل كننده) است. Container Yard / Container Yard

 

CY/CY:
پول نقد در برابر ارائه سند Cash Against Document C.A.D:
گواهي بازرسي کیفی Certificate of Inspection C.O.I:
قيمت كالا در گمرك = قيمت كالا + كرايه حمل از مبدأ تا مقصد +هزینه بيمه باربری CIF Value C.V:
روش مسير بحرانی Critical Path Method C.P.M:
محل نگهداري كانتينرها Container Freight Station C.F.S:
اصطلاح كلي آن اظهارنامه محموله حمل شده توسط شرکت حمل و نقل می گویند که حمل کننده باید به گمرک اظهارکند. Cargo Declearation  
راه­نامه: سند غير قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی

 

Convention Merchandise Routier

 

C.M.R:
درL/C: نام بانك گشايش كننده اعتبار

در PI: نام شركت خريدار

Consignee  
قرارداد اجاره‌ی کشتی ‍Charter Party C/P:
بارنامه بدون قيد و شرط / بارنامه مخدوش Clean Bill / Dirty Bill

 

 
اتاق بازرگاني Chamber of Commerce  
قيمت كالا + هزينه حمل به داخل كشتي + هزينه كرايه حمل از مبدأ تا مقصد + هزينه تخليه از كشتي به اسكله در بندر مقصد به عهده فروشنده (حمل کننده) می باشد. CFR Full Linear Terms

 

 
بانك معامله کننده اسناد (بانك فروشنده) Correspondent Bank  
گواهي مبدأ Certificate of Origin  
حمل كننده كالا Carrier  

D:

     
برات Draft  
تحويل كالا در مرز (… نام محل تعيين شده در مرز) Delivered at Frontier (… named port of destination) D.A.F:
تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد (… نام بندر مقصد) Delivered Ex Ship (… named port of destination) D.E.S:
تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد (… نام بندر مقصد)

 

Delivered Ex Query (… named port of destination)

 

D.E.Q:
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي توسط فروشنده (… نام محل مقرر در مقصد) Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)

 

D.D.U:
تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده (… نام محل مقرر در مقصد)

 

Delivered Duty Paid (… named place of destination)

 

D.D.P:
پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر Dispatch  
هزينه معطلي / خسارت ديركرد (نقطه مقابل Dispatch مي­باشد) Demurrage  
این سند کاملا یک ضمانت نامه بانکی است برای معاملات بالای یک میلیون دلار و برای کالا هایی مانند طلا و سنگ ها و جواهرات قیمتی به کار می رود   و شبیه PBG اما با مبلغ بالا تر است. Del Credere Risk  
     
     
     
     
     
تخفيف/ تنزيل اسناد Discount  

E:

زمان تقریبی رسیدن  كشتي به بندر مقصد

 

Estimate Time Arrival

 

E.T.A:
زمان تقریبی حرکت كشتي از بندر مبدأ

 

Estimate Time Departure

 

E.T.D:
تحويل كالا محل كارخانه / انبار فروشنده (… نام مكان مشخص شده)

 

Ex Works (…named place) EX.W:
عمل خارج كردن هر نوع كالايي از قلمرو گمركي – صادرات کالا Exportation  
نماينده انحصاري / نماينده منحصر به فرد Exclusive Agency/Sole Agency

 

 
ظهرنويسي اسناد بازرگانی Endorsement  
     
     
     
     
     
     

F:

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة خریدار مي باشد. Free In & Out and Stow F.I.O.S:
بدون هزينه – مجانی Free of Charge F.O.C:
تحويل كالا در مكان مشخص شده به حمل كننده در مبداء (… نام مكان مشخص شده)

 

Free Carrier (… named place) F.C.A:
تحويل كالا در كنار كشتي در مبدأ حمل (… نام بندر بارگيري) Free Alongside Ship (… named port of shipment) F.A.S:
تحويل كالا روي عرشه كشتي در مبدأ حمل (… نام بندر بارگيري) Free On Board (… named port of shipment) F.O.B:
نسخ كامل بارنامه Full set B/L  
بارنامه فياتا = بارنامه حمل تركيبي/ مركب فياتا Fiata Bill of Lading

 

F.B/L:
بارگيري کامل كانتينر Full Container Load F.C.L:
توافق نهایی اجاره‌ی کشتی، با حمل کالا Fixture  
فاينانس, تأمين مالي /  تأمين مالي از طریق خطوط اعتباری Credit Line Finance / Refinance  
تنزیل اسناد بازرگانی بلند مدت Forfaiting  
فرانشيز: میزان خسارتی می باشد که بعهده شرکت بیمه نمی باشد (بعهده خریدار می باشد) Franchise  
متصدی حمل ، هماهنگ كننده حمل كالا(Forwarder مي­تواند Carrier هم باشد) Forwarder  
وعی اینویس موقت است Provisional Invoice که توسط فروشنده صادر میشود و پیش در آمدی برای صدور POP است.( Full Corporate Offer FCO
نوعی قرارداد است که برای اطمینان واسطه از پرداخت حق کمیسیون  Commission Fee به صورت موردی به کار میرود. در صورت دور خوردن واسطه او میتواند به استناد این قرار داد علیه طرفین دعوی حقوقی کند. Irrevocable Fee Protection Agreement FPO/IMFPA
     
     

G:

كالا Goods-Cargo-Commodity  
خسارت همگاني General Average  
     

H:

صورت‌حساب اجاره: سند مکتوبی است که، مبلغ اجاره‌ای را که، مستاجر باید به مالک کشتی، پرداخت کند، و روزهایی را که، کشتی در اجاره‌‌ی ذی‌نفع بوده است، یا مبالغی را که، از اجاره کسر می‌شود، از قبیل علی‌الحساب‌های پرداختی، و روزهای غیرقابل احتساب، و …، معلوم می‌کند.

 

HIRE STATEMENT  
     
     
     
     

I:

نوعی P/O (سفارش خرید) است که به صورت غیر قابل برگشت توسط خریدار بر اساس FCO صادره از طرف فروشنده تنظیم شده و با تائیده و پاراف شدن زیر آن توسط بانک خریدار مخابره میشود و نمایانگر سفارش قطعی کالا است و در واقع نامه ای است که در پی توافق ضمنی میان فروشنده و خریدار برای فروشنده صادر می شود. در قالب ICPO زمانیکه مشتری با قیمت تقریبی کالای مورد نظر آشنا شد و قیمت ارائه شده را مناسب یافت، با ارائه درخواست قطعی خرید یا همان ICPO نیت قطعی خود را برای خرید کالا و تایید شرایط قید شده در LOI به عنوان شرایط نهایی و قطعی خود ارسال می نماید. این نامه باید با سربرگ، مهر و امضای رسمی شرکت خریدار ارسال شود. Irrevocable Corporate Purchase Order ICPO
     
     
     
     

J:

موج شکن، برای حفاظت از بنادر یا سواحل . گاهی اوقات به عنوان یک فرود اسکله استفاده می شود. Jetty  
     

K:

کیلو برحسب 1000 کیلو برابر 1تن Kilo KT
     

L:

اعتبار اسنادي Letter of Credit L/C:
هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة فروشنده یا شرکت حمل مي باشد.

 

Liner In & Out and Stow

 

L.I.O.S:
بارگيري كانتينر به طوري كه فضاي خالي در كانتينر باشد. Less/Low Container Load L.C.L:
زمان مجاز بارگیری کالا در مبدأ و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصد LayTime  
برنامه زمانبندی تامین کالا از مرحله درخواست خرید تا رسیدن کالا در انبار خریدار LeadTime  
بیانگر این مطلب است که مشتری چه کالایی را نیاز دارد و می خواهد آن را تحت چه شرایط، قیمت و نحوه پرداختی خریداری نماید. بااستفاده از این نامه فروشنده به درستی در می یابد که باید در فروش کالا به مشتری چه مواردی را مدنظر قرار دهدلذا LOI سند الزامی در مذاکرات تجاری است اما تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی نماید. Letter of Intent LOI:
غرامت نامه ، نوعی ضمانت نامه بانکی است که با نام ضمانت نامه کسور وجه الضمان یا Retention Bank Guarantee برای قرادادهای پیمان مدیریتی و EPC به کار میرود Letter of Indemnity LOI:
این قرارداد، قرارداد نمایندگی است و در صورت اعتماد فروشنده به خریدار اعطا می شود و برای معاملات مکرر استفاده میشود. هدف غایی واسطه دریافت این گواهی است که مزایایی برای طرفین دارد و به مبادلات جنبه رسمی میدهد. Letter Of Agency LOA
     

M:

رسید افسر کشتی MATE`S RECEIPT  
نفر روز Man day  
فهرست موجودی کالادر كشتي، کامیون، هواپیما و یا کانتینر Manifest  
     
     
     
     
     
     

N:

اعلام آماده‌گی کشتی، به اجاره‌کنندگان، برای شروع عملیات بارگیری و تخلیه Notice of Readiness NOR:
مبلغي كه خريدار كالا بعد از فروش كالا و برداشت كليه هزينه ها و سود خود به فروشنده پرداخت مي­نمايد. لازم به ذكر است در موقع خريد كالا از فروشنده هيچ پولي به فروشنده پرداخت نمي­شود.

در قرارداد Buy Back مجري طرح پس از آوردن دانش فنی و ماشین آلات و استحصال محصول مورد نظر به اندازه مدت زمان تعيين شده در قرارداد از پروژه بهره­برداري مي­كند

Net Back / Buy Back  
نام شركت/شخص كه بايد به او اطلاع داده شود Notify Party  
قرارداد به صورت نامحدود و بدون ابهام را گویند. در صورتی که نیاز به شرکت و یا شخص واسطه برای تامین کالای مورد نیاز باشد قراردادی که بین فروشنده و خریدار و وکیل قانونی برای امنیت منافع او امضا خواهد شد را گویند. کارمزد وکیل: فروشنده کارمزدی برای وکیل روی قیمت ها اضافه کرده Non-Circumvention Non-Disclosure Agreement NCNDA
     

O:

بارنامه دریایی OCEAN BILL OF LADING : (OBL)
تأييديه سفارش Order Confirmation O/C:
     
     
     
     

 

   

P:

پيش فاكتور: شامل اطلاعات خريدار و فروشنده و کلیه شرایط كالاي مورد معامله و توافقات طرفين معامله Proforma Invoice P/I:
فاکتور موقتی است که توسط فروشنده صادر شده و به خریدار ارائه می گردد تا نسبت به قیمت کالا یا خدمات خریداری شده کسب اطلاع نماید provisional invoice  
سفارش خريد Purchase Order P/O:
اين نوع LC زماني باز مي­شود كه با كمبود وقت و يا تعطيلي­هاي چند روزه مواجهيم و ممكن است تاريخPI منقضی و یا شرایط تغییریابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم. که محتوای آن شامل : مبلغ اعتبار، تاريخ گشایش اعتبار، تاريخ سررسيد، نام فروشنده و خریدار، شماره اعتبار و … ذکر می گردد. Pre Advise L/C

 

 
بازرسي پيش از حمل كالا Pre Shipment Inspection P.S.I:
ضمانتنامه بانکی حسن انجام كار Performance Bank Guarantee P.B.G:
(راهنمای محلی): شخصی است که به‌واسطه داشتن اطلاعات محلی و بومی، و دانش هدایت کشتی، هم‌چنین، هماهنگ‌بودن با برنامه‌ی ترافیکی بندر، هنگام ورود و خروج کشتیف به، یا از بندر، سوار کشتی می‌شود. راهنمای محلی درعمل، هدایت کشتی را، به‌عهده می‌گیرد، ولی حدود مسولیت او، درحد دادن مشاوره، به فرمانده‌ی کشتی است. Pilot  
خسارت خاص Particular Average  
تعداد ( بسته ها )کالا ها بطور دقیق  در هر كانتينر Packing Container  
تعداد بسته ها (کالا ها )بطور دفیق در هر کامیون Packing Truck  
دفعات حمل Partial shipment  
این سند نوعی گواهی است که از سوی مرجع مسئول در کشور فروشنده به تقاضای شرکت فروشنده برای شرکت خریدار صادر می شود و طی آن مطابقت کالای درحال فروش را با خواسته های خریدار اعلام می دارد و در واقع وجود کالا نزد مدعی فروشندگی به اثبات میرساند. POP همواره قبل از گشایش L/C از سوی خریدار برای وی ارسال می شود و در عین حال بعد ازصدور ICPO یا BCL توسط خریدار. Proof Of Product POP
     
     
     

Q:

مظنه قيمت كالا Quotation  
كميت = تعداد كالا Quantity QTY:
     

R:

اعتبار اسنادی با شرط پرداخت ماده قرمز:  شرطی است که مبلغي به عنوان پيش پرداخت جهت توليد و يا تأمين مواد اوليه از طرف خريدار به فروشنده پس از گشایش اعتبار و بر اساس درخواست فروشنده به ایشان  پرداخت مي­شود. (اين عبارت اولین بار با جوهر قرمز نوشته شده بود. )

 

Red Clause  
بانك پوشش دهنده مالی Reimbursing Bank  
تحویل گیرنده کالا در مقصد ( نماينده شركت حمل كننده  در مقصد ) Receiver  
     

S:

سند واحد اداري – اظهار نامة گمركي Single Administrative Document S.A.D:
تأييديه فروش Sales Confirmation, S/C:
هزينه اضافي در حمل و نقل Surcharge  
كسري در تحویل كالا در مقصد Short Ship  
مدت زمان حمل Shipment Period  
بررسی، بازرسي كميت و كيفيت كالا Surveillance  
     
     

T:

انتقال تلگرافي پول Telegraphic Transfer T .T:
انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر Transhipment  
     

U:

اعتبار اسنادی مدت­دار Usance / Deferred  L/C  
قيمت  واحد كالا Unit Price U/P:
تخلیه در بندر Unloading  
محموله بارگیری شد Unit Load  
طبقه بندی محموله Uniform Freight Classification UFC:
بارنامه کالای معیوب،صدمه دیده،خسارت دیده Unclean Bill of Lading  
شناور تانکر با ظرفیت حداقل 320،000 Ultra Large Crude Carrier ULCC
کشتی شناور با مخازن ظرفیت حداقل 12،500 Ultra Large Container Ship ULCS
     
     

V

گواهی تطابق کالا با استاندارد Verification of Conformity V.O.C:
مدت اعتبار پيش فاكتور Validity of PI  
مدت اعتبار اسنادی

 

Validity  of  L/C

 

 
نشان دهنده مالیات بر فروش غیر مستقیم پرداخت شده بر روی محصولات و خدمات Value Added Tax VAT
کشتی vessel ves
     
     

W:

انبار Warehouse  
 

یک سند تهیه شده توسط  خط حمل و نقل می باشد که شامل ؛ نقطه مبدا، مقصد، مسیر، فرستنده، گیرنده، توضیحات حمل و نقل و مقدار محموله برای خدمات حمل و نقل نشان می دهد.

Waybill WB
می خواهد در اسکله باشد یا نباشد Whether in berth or not W.I.B.O.N
سازمان تجارت جهانی World trade organization W.T.O
مبنایی برای ارزیابی هزینه حمل و نقل  فله ایی  مورد استفاده در حمل و نقل می باشد. Weight or measurement W/M
وزن تضمین شده Weight guarenteed W.G
     
بازرسی وزن Weight and inspection W&I
کارکردن در شرایط آب وهوایی بد که منجر به کار نکردن جرثقیل ها می شود وممکن است بعض از قسمت های کشتی کار نکند. Weather working days W.W.D
     
     

X:

     

Y:

قایق چهار پاروئی یا شش پاروئی حمل شده در کشتی Yawl  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

واسطه‌ی بین مالک، و اجاره‌کننده‌ی کشتی، یا بین خریدار، و فروشنده‌ی کشتی. Ship-Broker
درآمد این واسطه‌ها، از محل حق دلالی، تامین می‌شود. واسطه‌های فعال در این بخش، از تخصص لازم برخوردارند، و به چرخش اطلاعات، و نرخ گذاری بازار کشتی‌رانی، کمک می کنند. انواع واسطه‌های کشتی‌رانی، عبارتند از:
برای مالکان کشتی، بازار پیدا می‌کنند Owner’s brokers
برای صاحبان کالا، کشتی پیدا می‌کنند Chartering brokers
در زمینه‌ی حمل کالای نفتی، در بازار تخصصی تانکرها، فعالیت می‌کنند Tanker brokers
 –برای خطوط کشتی‌رانی، کالا پیدا می‌کنند Liner brokers
واسطه‌ی خرید و فروش کشتی، و درصورت لزوم، قرارداد ساخت هستند Sale & purchase brokers